10 gode råd i terapeut-junglen

 

Det er efterhånden en jungle, når man som individ skal finde en dygtig og kompetent terapeut. De fleste terapeuter sælger sig selv bedst muligt via deres hjemmeside, men husk på, at de fleste terapeuter har haft fagfolk til at sætte det så smagfuldt op, udelukkende for at fange din interesse og bevare den.

 

Men det er desværre ikke altid ensbetydende med, at behandleren har de terapeutiske færdigheder og menneskelige egenskaber, som skaber den dygtige og kompetente terapeut, som du har brug for. Vær kritisk i din søgen, og husk på, at det er din tid, dine penge og din fremtid, som er på spil. Du har derfor din fulde ret til, at stille krav til din kommende terapeut. Her følger 10 ting, som du bør være opmærksom på, når du ønsker at skabe ændringer i din tilværelse, med terapeutisk støtte.

 

Kig hjemmesiden godt igennem. Er der artikler du kan nikke genkendende til? Og er de formuleret i et sprog, som er passende for din tilgang til emnet? Er der eventuelt en brevkasse på hjemmesiden, med spørgsmål og svar, som rammer din problematik? Og i så fald, hvordan tackler terapeuten emnet? Er de angivne råd og forslag noget, som du kan se brugbart i din situation? Er der eventuelt angivet statistikker eller anden brugbar information, som bekræfter terapeutens påstande? Virker terapeuten troværdig i sine udtalelser og kommentarer? Og er disse udtalelser og kommentarer på niveau med din livsanskuelse?

 

Er der på hjemmesiden en beskrivelse af terapeutens metoder? Find ud af, om disse metoder virker tiltalende på dig. Det er meget individuelt, hvilken metode der har den største effekt på forskellige mennesker, og det der virker for andre, virker derfor ikke nødvendigvis for dig. Søg gerne på nettet, for at finde ud af, om de nævnte metoder har gode resultater eller ej. Alle terapeuter sælger deres metoder som de mest brugbare, men det er ikke ensbetydende med, at de vil virke på dig.

 

Vær opmærksom på terapeutens baggrund, dennes uddannelse og kompetencer. Alle kan kalde sig terapeut, men det er ikke ensbetydende med, at alle har de menneskelige egenskaber, som gør vedkommende til en god terapeut. Vær kritisk, og stil krav til din kommende terapeut. Det er dine penge, og den vare du ”køber”, skal leve op til dine ønsker og behov. Giver terapeuten udtryk for, at han/hun fortsat er under faglig/teoretisk udvikling? Tager terapeuten fortsat kurser eller uddannelser, for at udvide sine kompetencer og færdigheder? Og ligger disse kurser og uddannelser inden for et felt, som kan være aktuelle i din problemstilling?

 

Når du bestiller tid hos en terapeut, så skriv en mail og præsenter din problemstilling. Bid mærke i terapeutens indstilling til din problematik. Virker terapeuten empatisk og indlevende? Beskriver terapeuten om pågældende har gode erfaringer med den beskrevne problemstilling? Og kommer vedkommende med forslag til, hvad han/hun tænker, at indgangsvinklen til det kommende forløb kan være? Stiller terapeuten uddybende spørgsmål? Og føler du dig mødt, i de tanker du selv har gjort dig? Hvis ikke, så vil jeg anbefale dig, at du forsøger at opsøge en anden terapeut.

 

Når du gennemlæser hjemmesiden, så find ud af, hvor længe terapeuten har praktiseret og om terapeuten har været igennem trænings- og supervisionsforløb. Jo længere tid vedkommende har været i gang, jo mere erfaring har den pågældende. Og des større er muligheden for, at terapeuten har et sammenligningsgrundlag, for de problematikker du kommer med. – Altså om vedkommende har succeshistorier bag sig, eller om terapeuten er på bar bund. En erfaren terapeut vil hurtigere kunne pejle sig ind på, hvad der vil kunne virke i dit tilfælde. En uerfaren terapeut vil have behov for at teste flere muligheder, hvorfor terapien kan strække sig over en længere periode, og derfor vil blive en større omkostning for dig.

 

En dygtig terapeut går i supervision. – Det er en absolut nødvendighed, dels for at udvikle sig og dels for at få vendt de situationer, som også kan være svære at kapere for selv den mest kompetente terapeut. Find derfor ud af, via terapeutens hjemmeside, om vedkommende gør dette, og husk, at du gerne må spørge terapeuten, om hun går i supervision, og eventuelt hvor ofte hun gør det. Mange terapeuter skriver det desværre på deres hjemmeside, fordi det er påkrævet, men det er ikke ensbetydende med, at terapeuten rent faktisk gør det.

 

Gør dig tanker om hvad det er, du gerne vil have hjælp til. Handler det om manglende lyst? Dårlig kommunikation? Lavt selvværd? Angst? Usikkerhed? Depression? Overvej, hvad målet med terapien skal være. Og vær opmærksom på dine egne grænser. Mange terapeuter har en masse forslag til, hvad der kan hjælpe dig på vej, men du skal sikre dig, at disse forslag og råd, ligger inden for dit eget værdigrundlag. Mange klienter har så stor tiltro til terapeuten og betragter nærmest denne som en så troværdig autoritet, at de ofte går på kompromis med sig selv, fordi de betragter terapeutens ord som lov. Men du har lov at sige fra. Mærk efter, om forslaget giver dig en nysgerrig og god fornemmelse, eller om det virker aldeles grænseoverskridende og angstprovokerende.

 

Det første møde med en terapeut, er ikke ensbetydende med, at du skal gennemføre et forløb hos vedkommende. Betragt det første møde med terapeuten som en mulighed for at finde ud af, om der er en god kemi. Taler I samme sprog? Føler du dig mødt og forstået? Udviser terapeuten indlevelse, empati, forståelse, respekt og accept? Giver vedkommende dig plads til at sætte ord på de tanker du har gjort dig? Eller afbryder vedkommende og taler mere end dig? Terapeuten har en mund og 2 ører. – Hun skal derfor lytte dobbelt så meget som hun taler. Udfordrer hun dine tanker og dine følelser? Husker hun at forklare formålet med sine metoder? Og husker hun, at lave en kort og/eller langsigtet målsætning for jeres kommende samarbejde? Den kompetente terapeut har nogle retningslinjer, og selvom forløb kan være vidt forskellige, så er der stadig nogle moralske og etiske regler, som den pågældende skal følge.

 

Vær opmærksom på terapeutens sprog. En kompetent terapeut formulerer sig i et passende sprogbrug. Vedkommende bør fornemme hvordan du selv omtaler emnet, og forsøge at bruge de ord, som virker passende for dig. En terapeut, som formulerer sig på en måde, som i din verden er upassende eller grænseoverskridende, mangler som regel indlevelse. Du har lov til at være kritisk og have forventninger til din terapi. Som regel er det lige præcis det, som er terapeutens opgave, nemlig at give dig redskaber til at sige til og fra. – Og det bedste sted at øve sig, må vel selvsagt være hos sin terapeut. – En terapeut der ikke er i stand til at tage imod konstruktiv kritik, bør hurtigst muligt bestille tid hos sin supervisor.

 

Vær opmærksom på, hvordan du har det, når du går fra terapeuten. Hvilke tanker og følelser er du fyldt op af? Er du positivt indstillet? Føler du dig rustet til at udføre de opgaver, som du muligvis har fået med dig? Har du en følelse af lettelse eller frustration? Føler du, at du har fået vendt de situationer, som du havde brug for at få vendt? Og har du fået værktøjer til at tackle de situationer anderledes, hvis de skulle opstå igen? Er du blevet udfordret tankemæssigt? Og har din terapeut stillet spørgsmål, som har fået dig til at reflektere og se tingene på en ny og mere konstruktiv måde? Har du i løbet af sessionen haft nogle ”aha-oplevelser”? Og har du LYST til at fortsætte samarbejdet med din terapeut? Hvis ikke, så har du lov til at aflyse din tid, selvom du nåede at få lavet en aftale, inden du gik derfra. Husk blot at gøre det mindst et døgn før, da de fleste terapeuter kræver betaling for afbud på selve dagen.

 

Stol på din intuition. – Du har taget beslutningen om, at skabe ændringer i dit liv. Og det første skridt er, at du ikke skal nøjes med det næstbedste!

 

 

 

Hvorfor ikke dele den med dine venner?

Share to Google Plus
« (Previous Post)