Kender du forskellen på en egoist og en individualist?

 

sexolog uddannelse ved Tanja Rahm

 

Hvis ikke, så er det på tide, at du får styr på de to begreber. Der er nemlig en verden til forskel, og det er et skønt forsvar, når nogen kalder os egoistiske, at vores modsvar kan være: ”Du har vidst ikke helt styr på begreberne”.. Der er nemlig stor forskel på at tryne andre, og så at tage hånd om egne værdier.

 

Hvad vil det sige at være individualist?

 

Individualisme kan defineres som en social filosofi, der handler om den enkeltes ret til frihed. Værdier som integritet, selvstændighed og uafhængighed er indeholdt i individualismen, som derfor også anerkender hver enkelt individs ret til at sige fra og sætte grænser. På det samfundsmæssige plan kræver individualismen en vis tilpasning.  Man kan ikke selv vælge, om man vil betale skat, om man vil gå over for rødt eller om man vil overholde de regler og love, som man i samfundet er blevet enige om at følge.

 

Men i relation til andre mennesker, er individualismen en væsentlig faktor i vores selvopfattelse, og en stor del af vores selvværd.

 

Hvis andre forsøger at kontrollere vores tilværelse, oplever vi at vi risikerer at miste vores integritet og ret til selvbestemmelse, og jo mere vi tilpasser os, jo mere triste og usikre vil vi blive.

 

Individualismen er en personlig ret, og derfor har vi til enhver tid lov til at vende ryggen til, hvis vi oplever, at vi ikke bliver respekteret for vores meninger og holdninger. Vi har ret til at få opfyldt vores individuelle ønsker og behov, og sker det ikke i de sammenhænge, vi befinder os i, må vi sige fra og finde andre måder, at få dem opfyldt på.

 

Til gengæld må vi aldrig forsøge at tvinge andre til at opfylde vores behov. Det vil være at opfatte som egoisme, og vil sætte andre mennesker i en situation, hvor de vil kunne føle sig krænkede.

 

Den sociale og samfundsmæssige individualisme kræver naturligvis, at vi viser respekt for andre og anerkender deres individuelle måde at handle på og anskue forskellige situationer.

 

Kompromisset er en væsentlig faktor, når det kommer til individualisme, men taler vi om de følelsesmæssige aspekter, om de situationer, hvor vi føler os krænkede, udnyttede eller kontrollerede, bør vi ikke indgå kompromisser, med mindre vi da oplever, at vores syn på tingene vil kunne ændres, sådan at de virker rigtige og hensigtsmæssige for os.

 

Hvad vil det sige at være egoist?

 

Som egoist, handler man hovedsageligt ud fra egne interesser, uden at tage hensyn til sine omgivelser. I samfundsmæssig forstand kan der være tale om, at man udnytter eller misbruger andre for at opnå bestemte ting, eller om at man, for at opnå respekt og accept i bestemte grupper og kredse, bevidst overskrider de fælles love og regler.

 

I de følelsesmæssige relationer kan egoismen beskrives som fravær af evnen til at føle empati, indlevelse og rummelighed. I parforholdet handler egoisme om, at man udelukkende søger at få dækket egne behov, uden at tage hensyn til partnerens.

 

Egoisme vil også sige, at man udelukkende handler ud fra egne interesser, og ikke søger at nå til enighed i de konflikter, der måtte opstå. En egoist søger at opnå privilegier for at pleje sit ego, og for at kunne udøve magt, hvilket kan være tegn på lavt selvværd og manglende situationsfornemmelse.

 

En egoist behøver ikke nødvendigvis at være egocentrisk i alle situationer, men vil ofte være det, fordi han eller hun ikke formår at sætte sig i andres sted.

 

Føler vedkommende sig udsat, kan egoismen komme til udtryk, som et dække over angsten for at blive såret eller frygten for at miste. Egoismen kommer i sin natur ofte til udtryk i konflikter, ikke mindst i parforholdet.

 

Når konflikter optrappes, og meninger og holdninger sættes på spidsen, hænger det ofte sammen med, at man ikke bryder sig om at blive kritiseret, men netop opfatter partnerens udtalelser som kritik.

 

Når man plejer sit ego, og affejer kritik, sker det sjældent på en konstruktiv måde, men snarere som et modangreb, der skal ramme den andens ego.

 

Så når man taler om at se ud over sit eget ego, betyder det altså, at man reelt forsøger at forstå den andens tanker og følelser, og gør det med respekt for den andens individualisme.

 

Er jeg en egoist eller en individualist?

 

Forsøger du at presse egne meninger og holdninger ned over hovedet på andre? Så vil du med udgangspunkt i disse begreber, være en egoist.

 

Er du hensynsløs og aggressiv i forsøget på at nå dine egne mål? Så er du også en egoist.

 

Er du fordomsfuld og generaliserende og lukket for andres oplevelser og erfaringer? Så vil du også blive opfattes som en egoist.

 

Giver du plads til andres oplevelser og erfaringer og anerkender deres anskuelse? Så er du en individualist.

 

Er du i stand til at sige fra og sætte grænser med respekt for dine omgivelser? Så er du også en individualist.

 

Lytter du til din mavefornemmelse og følger dine drømme, uden at sparke andre ned undervejs, så er du også en individualist.

 

 

Mennesker som ikke har styr på begreberne, vil ofte kalde dig egoist, hvis du ikke imødekommer deres ønsker og behov. Hvis du sårer dem eller forlader dem, eller hvis du følger dine drømme uden at tillade, at andre holder dig nede.

 

 

Sandheden er, at folk som ønsker at du skal tilsidesætte egne ønsker og behov, for at imødekomme deres, i virkeligheden er de mest egoistiske.

 

 

Det er en skrøne, at man skal pleje sit ego. Men det er en sandhed, at man er et selvstændigt individ.. – Der af kommer individualismen.. Og den skal i høj grad plejes..

 

 

 

Hvorfor ikke dele den med dine venner?

Share to Google Plus
« (Previous Post)