Tag uddannelsen som E-learning

Sexologisk netuddannelse

 

Mangler du konkret viden om sexologiske problemstillinger? Så har du nu muligheden for at supplere dit cv med en teoretisk uddannelse der bringer dig gennem alle aspekter af seksualitet.

_________________________________________________________________________________


Sexologisk Practitioner E-learning-uddannelse

 

Leder du efter et fleksibelt uddannelsessted? Er du målrettet og har en høj grad af selvdisciplin? Er du i stand til at fordybe dig i spændende litteratur og skabe ro til at omsætte teori til praksis? Kan du lide at arbejde selvstændigt og er du god til at sætte din egen dagsorden?

 

Så er denne uddannelse uden tvivl den rette for dig!

Her får du hele pakken af relevant litteratur, konkrete eksempler, uddybende begrebsforklaringer, historier fra det virkelige liv, konkrete cases fra terapeutisk praksis, den nyeste viden og uddrag fra de nyeste undersøgelser. Her får du også adgang til en platform med ekstra litteratur, forskellige øvelser til det terapeutiske arbejde og links til de nyeste rapporter inden for det sexologiske område. Du starter når det passer dig, sender opgaver løbende, og vælger selv hvornår du vil gå til eksamen.

 

Nemmere bliver det ikke!

 

Du læser når du vil!

Uddannelsen er så fleksibel, at den helt tilpasser sig dit program. Du skaber din egen struktur, læser når du vil og arbejder selvstændigt med dine opgaver. Du er ikke tvunget til at følge fastsatte undervisningsdage eller studiegrupper, men kan strukturere din uddannelse og din hverdag så det passer bedst ind i dit liv. Så bliver det altså ikke nemmere.

 

Når vi har modtaget din betaling, får du tilsendt alt materiale til det første modul. Du læser i eget tempo, og sender løbende opgaver retur. Dem får du feedback på inden for en uge. Når du har fået feedback på den sidste opgave, kan du gå i gang med din modul-opgave. Den får du også feedback på inden for en uge, og sammen med din feedback får du tilsendt alt materialet til det næste modul. Det kan ikke blive mere fleksibelt!

 

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en anden relevant uddannelse. Det kan være en cand. psyk., en psykoterapeutisk uddannelse, en coachuddannelse, en massøruddannelse eller anden relevant eller alternativ uddannelse. Du skal kunne dokumentere, at du har minimum 250 timers relevant undervisning i ryggen, således at du har de helt grundlæggende redskaber i terapeutisk praksis på plads.

 

Kan du ikke opfylde adgangskravene, så er det et krav, at du udover den sexologiske practitioner uddannelse, også deltager på den Kognitive Practitioner uddannelse. Denne kan ligeledes tages som E-learning-uddannelse, men indebærer i modsætning til den sexologiske practitioner uddannelse en lang række skype-lektioner. Det er påkrævet, for at sikre at du har den nødvendige viden om terapeutisk praksis, tavsheds- og oplysningspligt, behandling af personfølsomme oplysninger, klientkontakt og meget mere.

 

Hvad kræver det?

Sexologi, Tanja RahmFor at kunne deltage på den sexologiske E-learning-uddannelse kræver det at du har en computer, har adgang til internettet og har din egen mailadresse. Derudover bliver du guidet til at oprette en gratis konto på Dropbox, så du kan få adgang til en masse andre relevante artikler, materiale, øvelser med mere. Pensum sendes løbende til din mailadresse, i takt med at du får arbejdet med de forskellige opgaver. Når du er kommet igennem alle dine moduler, og du er klar til at lave din eksamensopgave, så sender du en dato der kan ligge fra mandag til fredag og et tidspunkt der kan ligge mellem kl. 8.00-19.00. Du har så 4 timer til at lave din eksamensopgave, og skal sende den retur senest 4 timer efter du har modtaget den. Senest 7 dage efter vil du få en tilbagemelding på din eksamensopgave og beskeden om, om du er bestået/ikke bestået. Hvis du er bestået vil du inden for 7 dage modtage dit uddannelsesbevis. Og du kan så med rette tilføje sexologisk practitioner til dit cv.

 

Hvad får jeg af muligheder?

Har du i forvejen en terapeutisk baggrund, giver uddannelsen mulighed for at gå i dybden med dine klienters sexologiske problemstillinger. På den måde slipper du for at sende dine klienter rundt i systemet, men kan i stedet tilbyde dem et trygt, varieret og stabilt terapeutisk forløb. Her kan du både guide dem gennem forelskelse, samliv, graviditet, utroskab og jalousi, ligesom du kan guide dem gennem singlelivets mange facetter, forskellen på mænd og kvinder, seksuelle dysfunktioner som for tidlig sædafgang, manglende orgasme og rejsningsproblemer. Derudover kan du rådgive dem om seksuelle præferencer, parafilier, sex-, porno- og kærlighedsafhængighed, ligesom du kan gå ind i emner der vedrører seksuelle krænkelser, overgreb, senfølger med mere.

 

Er du massør, healer eller har en anden alternativ uddannelse, så får du mulighed for at koble fysiologiske problemstillinger sammen med sexologiske udfordringer og kan samtidig rådgive omkring de sexologiske udfordringer der er på spil, hvad enten det handler om bækkenbunden, graviditet, jalousi, manglende orgasme eller spændinger i underlivet. Derudover kan du rådgive omkring singleliv, parforhold, seksualitet, kærlighed og seksuel kultur og subkultur.

 

Har du et ønske om at blive sexologisk rådgiver, så er den sexologiske practitioner en god start. Men har du ingen alternativ uddannelse, så anbefaler vi at du supplerer med andre kurser/uddannelser. Psykologien spiller en stor rolle, når man arbejder terapeutisk med mennesker, og derfor kan den sexologiske practitioner uddannelse ikke stå alene.

 

Hvor lang tid tager det?

 Afhængig af din tid og prioritering kan du færdiggøre uddannelsen på alt mellem 4-12 måneder. Vi anbefaler at du bruger minimum to uger, og gerne mere på hvert modul, så du er sikker på at have gennemlæst dit pensum grundigt, har forstået det og når at absorbere det, inden du starter på et nyt modul. Samtidig giver det dig mulighed for at fordybe dig i de forskellige cases og samtidig anvende din nye tillærte teori i praksis, før du tager fat på et nyt modul. Men rammer er frie, så det er helt op til dig.

 

Tilmelding

For at blive optaget på uddannelsen skal du sende din ansøgning via mail – kontakt@cfsr.dk

 

I din ansøgning skal du:

 

- Dokumentere, at du har minimum 250 timers relevant uddannelse

- Oplyse om personlige oplysninger (navn, adresse, E-mail, fødselsdato)

- Uddybe din erfaring med terapi eller alternativ behandling

- Beskrive hvorledes du ønsker at anvende din nye viden

 

Pris 

Prisen for uddannelsen er 12.500,- + moms

 

Prisen inkluderer kompendier, undervisningsmateriale, cases, tre individuelle lektioner over Skype som du kan tilrettelægge som det passer bedst ind i dit forløb, løbende feedback på alle opgaver, eksamination og certificering. Derudover får du adgang til en platform spækket med relevante artikler, materiale, øvelser og meget mere.

Har du spørgsmål til uddannelsen, forløbet eller strukturen, er du meget velkommen til at tage kontakt til os. Det kan du gøre på kontakt@cfsr.dk

Nedenfor finder du en uddybende beskrivelse af uddannelsens otte moduler og skriftlige eksamensforløb. Modulerne er omfattende, og har et dertilhørende kompendium. Udover kompendiet skal du være forberedt på at der vil være henvisninger til anden litteratur, film, rapporter, undersøgelser, artikler med mere. Du skal selv sørge for at indkøbe/låne bøger og film der indgår i pensum.

Uddannelsen varetages af centerleder, underviser og forfatter Tanja Rahm. Hun fungerer ligeledes som primær kontaktperson og guider dig personligt gennem din uddannelse.

Vi glæder os til at byde dig velkommen..

 

Modul-oversigt

 

1. modul – Normalitet og mangfoldighed

Dette modul kommer omkring seksualitetens historie, dens grundlæggere, en uddybning af sexologi som studie, seksualitetens udvikling og forskellige seksuelle trends. Her kommer vi blandt meget andet omkring swingersex, kønsdelenes anatomi, orgasme, Tantra, stillinger, livsfaser, forelskelse og graviditet. Til hvert emne hører der cases og opgaver, som skal besvares før du kan gå videre til næste modul.

 

Mål:

Målet er at give dig en stor viden og forståelse om forskellighed, udvikling gennem livsfaser, forskelligheder mellem mænd og kvinder, fantasi kontra virkelighed og ikke mindst, give dig en lang række eksempler at trække på, ligesom vi gennem pensum sikrer, at du udover en stor viden, også har forstået og kan omdanne al teori til praksis. Det sikrer vi ved at bringe en række cases i spil, som sætter begreberne ind i en større sammenhæng.

 

2. modul – Seksuelle subkulturer

Dette modul fører dig gennem en lang række kulturer og subkulturer, der alle har det til fælles, at de tiltrækker mennesker der enten søger en partner, seksuelt orienterede oplevelser, et forum hvor de kan udleve fantasier eller netværk der giver anledning til at dyrke deres seksuelle præference eller parafili. Derudover kigger vi på andre alternative behandlingsformer. Undervejs vil der være opgaver og cases som skal besvares og godkendes, før du kan gå videre til næste modul.

 

Mål

Målet er at give dig en stor viden om samfundets tolerance og mangel på samme, når det omhandler mennesker der afviger enten lidt eller meget fra normen. Samtidig vil du gennem dette modul få en stor viden om og forståelse for subkulturens udvikling og mange aspekter. Det giver dig redskaber til at gå ind i samtaler der omhandler specifikke typer af kultur og subkultur, hvad enten det handler om monogami, polygami, forskellige former for dating, utroskab, swingermiljø, s/m og meget mere.

 

3. modul – Seksuelle dysfunktioner

Dette modul går i dybden med de seksuelle dysfunktioner. Som sexologisk practitioner er det vigtigt at være i stand til at skelne mellem psykologiske og fysiologiske dysfunktioner. Du får derfor konkret viden om faktorer der kan være på spil i forhold til de fysiologiske dysfunktioner, og som kræver undersøgelse hos egen læge. Til de psykologiske dysfunktioner får du en grundig beskrivelse af de forskellige dysfunktioner, en gennemgang af baggrunden for udvikling af dysfunktioner og en lang række af redskaber i arbejdet med de psykologiske seksuelle dysfunktioner. Det gælder blandt andet rejsningsproblemer, for tidlig/sen sædafgang og manglende lyst og manglende orgasme. Her vil der være en del opgaver som skal løses undervejs i modulet. Dette for at sikre, at du har fået den rette viden og de rette kompetencer til arbejdet med psykologiske seksuelle dysfunktioner.

 

Mål

Målet er at sikre, at du kan rådgive klienter med omhu og stor grundighed, uden at fejlbehandle på symptomer der kræver lægelige undersøgelser. Målet er ligeledes at sikre, at du får de rette kompetencer i arbejdet med præstationsangst, kontrol,  usikkerhed og lavt selvværd, så seksualiteten ikke er et tabu, men noget der åbent kan drøftes i det trygge rum hos dig som terapeut og behandler. Målet er også at sikre, at dine klienter får den absolut bedste faglige viden, vejledning og introduktion til forskellige øvelser der kan afhjælpe seksuelle dysfunktioner og henvisninger til relevante forums, hvor de eventuelt kan hente mere viden og inspiration.

 

4. modul – Seksuelle præferencer og parafilier

Dette modul uddyber elementer fra det første modul, der vedrører normalitet og afvigelse. Her bliver de mange parafilier udfoldet, beskrevet og behandlet, således at du får en stor og omfattende viden om forskellige seksuelle præferencer. Det gælder både anerkendte, mindre anerkendte og ulovlige parafilier; fetichisme, dyresex, pædofili og mange, mange flere. Her får du desuden en relevant viden om tavsheds- og oplysningspligt, ligesom du vil få alle de bedste redskaber til arbejdet med parafilier. Modulet indeholder en række cases, som skal besvares løbende.

 

Mål

Målet er at du får teoretisk viden om udviklingen af forskellige parafilier,  effekten af dem og konsekvensen ved dem, så du er særligt rustet til at gå ind i problemstillinger hvor disse er i spil. Her spiller det en betydelig rolle, at du bliver kompetent i rådgivning der vedrører, hvor vidt parafilien kræver behandling, eller hvor vidt personen kan rustes til at acceptere den givne parafili, naturligvis i samråd med klienten. Målet er også at give dig en bred viden om og indsigt i forskellen mellem seksuelle præferencer og parafilier, så du kan trække på de mest anvendelige og brugbare værktøjer.

 

5. modul – Seksuelle overgreb

Dette modul går i dybden med forskellige former for overgreb, herunder Grooming, seksuelle krænkelser, incest og pædofili. Modulet går ligeledes i dybden med tegn og signaler på seksuelle overgreb, forebyggelse af seksuelle overgreb, grader af overgreb og ikke mindst, følgerne af seksuelle overgreb. I dette modul vil der ligeledes være en række juridiske oplysninger, ligesom der vil være stort fokus på de problemstillinger der kan gøre sig gældende, hvis man tidligere har oplevet seksuelle overgreb. Der bliver derudover lagt vægt på hjælpeinstanser, for både krænker og for den krænkede. Også i dette modul vil der være en lang række opgaver og cases der skal besvares løbende, gennem modulet.

 

Mål

Målet er at give dig en bred viden om typer af overgreb og følgerne af dem, så du gennem samtale kan aftabuisere emnet og reducere negative følelser som skyld og skam. Målet er derudover at styrke dine faglige kompetencer, så du kan oplyse om tegn og signaler på overgreb, og ligeledes er i stand til at tale åbent om overgreb på en sober og faglig måde. Målet er derudover at ruste dig til at skabe nye erkendelser hos klienten og styrke dennes selvopfattelse, således at overgrebene ikke længere har negativ indflydelse på personens liv, i den udstrækning dette lader sig gøre, da klienten naturligvis skal være klar til at arbejde med de nuværende livsvilkår og konsekvensen ved de overgreb denne har oplevet.

 

6. modul – Sex-, porno- og kærlighedsafhængighed

Dette modul har til hensigt at udfolde de tre begreber; sexafhængighed, pornoafhængighed og kærlighedsafhængighed. Begreberne anvendes i højere grad end tidligere, og er efterhånden anerkendt i terapeutisk regi. På dette modul vil du få en grundig introduktion til forskellige typer af dysfunktionelle leveregler, som hver især kan sammenholdes med de tre typer af afhængighed. Det giver dig mulighed for at arbejde konkret og med stor faglighed, når det kommer til at udforske klientens udfordringer. Derudover vil der være en lang række af eksempler på behandling af klienter med netop disse problemstillinger, således at du får en stor indsigt i og forståelse for, hvilke tankemæssige udfordringer der kan være på spil. Derudover vil der være en kort introduktion til psykologien, da en række anerkendte teoretikere har flere bud på, hvad der forårsager netop denne type afhængighed. Også på dette modul skal du forvente en lang række af opgaver og cases som skal besvares undervejs i modulet.

 

Mål

Målet med dette modul er, at give dig den nyeste viden på området samt de bedste redskaber til arbejdet med sex-, porno- og kærlighedsafhængighed. Udover de nyeste undersøgelser, konkrete øvelser og teoretisk viden, er målet at give dig anledning til at uddybe og italesætte de problemstillinger disse afhængigheder kan medføre. Det kan være i terapeutisk regi, sammen med klienter, det kan være gennem samtalegrupper og det kan være gennem artikler, udtalelser med mere. Mange adfærdsstrategier kan føres tilbage på netop disse udfordringer, hvorfor viden om og erfaring med sex-, porno- og kærlighedsafhængighed kan dæmme op for endnu mere viden på området.

 

7. modul – Jalousi, utroskab og skilsmisse

Dette modul går i dybden med begreber som jalousi, utroskab og skilsmisse. Her lægges der vægt på at udfolde jalousibegrebet og give dig viden om forskellige former for jalousi, herunder begrundet og ubegrundet jalousi. Derudover vil der blive lagt vægt på fænomenet utroskab, og den stigende og åbenlyse tilgang til netop dette. Her lægges der udover begrebet, også vægt på årsager til og forklaringer på, at utroskab kan forekomme, ligesom der lægges vægt på de følelser, både den utro og den forurettede kan komme i kontakt med, når utroskab figurerer i parforholdet. Modulet lægger i den forbindelse vægt på værdier, kommunikation og konflikthåndtering. Modulet lægger ligeledes vægt på skilsmissebegrebet, og de konsekvenser skilsmissen kan have for den enkeltes identitet. Her inddrages psykologien ligeledes, ligesom der lægges vægt på konkrete redskaber til mægling, sorgarbejde og børn af skilsmisseforældre. Der vil på dette modul være en lang række cases som skal udarbejdes undervejs i modulet.

 

Mål

Målet med dette modul er at give dig viden om og redskaber til at arbejde med familier og mennesker i krise. Det involverer en stor menneskelig indsigt, en stor grad af empati og en evne til at give plads til følelser som er triste, sorgfulde og svære. Når dette er en stor nødvendighed, handler det om at undgå overfladisk symptombehandling, der blot lægger låg på krisen, frem for at behandle den. Målet er også at give dig mulighed for at arbejde konkret med par, som kæmper med svær jalousi i parforholdet, så parret opnår større samhørighed, tillid og tryghed i parforholdet. Derudover er målet at sikre, at par kan få kompetent vejledning og rådgivning ved skilsmisse, ikke mindst når der er børn i klemme.

 

8. modul Singleliv og datingmiljøer

Dette modul har til hensigt at give dig viden om samfundets udvikling, og singlernes efterhånden store udbredelse. Her vil du blive ført gennem en spændende rejse, fra individuelle værdier til gensidige fornøjelser, der strækker sig fra individualitet til selvstændighed og egenbestemmelse henover prioritering, uforpligtende møder og teknologisk iscenesættelse. Her får du viden om singlernes forskellige livsstil, netværk og miljøer, og ikke mindst viden om de sociale netværk, hvor singler kan udforske, hvad enten det er en søgen efter seksuelle oplevelser, kaffe-dates eller den helt store kærlighed.

 

Mål

Målet er et at give dig en stor viden om samfundets nye udvikling, og samfundets dominerende prioriteringer. Målet er også at give dig et stort indblik i de nye familiemæssige traditioner, som vedrører ”dine, mine og vores børn”. Her spiller det en betydelig rolle, at du som sexologisk practitioner har viden om og forståelse for mænd og kvinders roller og ikke mindst værdier og prioriteringer. Målet er ligeledes at give dig en stor viden om de muligheder singler har, afhængig af hvad de søger, herunder datingportaler, datingmuligheder og mødesteder. Målet er derudover at give dig de bedste forudsætninger for at støtte singler i de op- og nedture singlelivet også kan medføre, herunder en lang række øvelser, som kan hjælpe din klient til at spore sig ind på, hvilken type partner vedkommende ønsker at søge efter.

 

Eksamen

Eksaminationen består af to individuelle opgaver. Den ene består af en multible choice test og den anden er en case der skal besvares fyldestgørende.

 

Multible choice test

Multible choice testen består overordnet af 20 spørgsmål. En række af spørgsmålene har tilhørende underspørgsmål og en anden række af spørgsmålene kræver uddybende besvarelser.

 

Case opgave

Case-opgaven består af en case der kan involvere op til flere af de emner der er gennemgået i pensum. Opgaven består af 2 overordnede spørgsmål, som du skal besvare og uddybe ved at inddrage pensum mest muligt.

 

Du har i alt fire timer til at besvare dine eksamensopgaver. Den samlede opgave sendes til dig på et aftalt tidspunkt via mail, og skal sendes retur senest fire timer senere. Derefter vil du få svar inden for 7 dage på om du er bestået/ikke bestået. Har du bestået din eksamen vil du modtage dit eksamensbevis inden for en uge.

 

Pensum:

Til hvert modul hører der et kompendium, som uddyber de forskellige emner der gennemgås i det pågældende modul. Derudover vil der til hvert modul blive sendt en række opgaver og cases som skal besvares løbende. Derudover vil der være en række links til relevante artikler,  rapporter og dokumentarprogrammer.

 

Udover ovenstående skal du selv sørge for at skaffe adgang til følgende litteratur:

 

A-Z Kærlighed og Seksualitet” af Tanja Rahm (Kan lånes på biblioteket eller bestilles på kontakt@cfsr.dk ). Prisen er som deltager på uddannelsen 199,- kr. normalpris 349,- kr. Derudover kommer fragten på 69 kr.

 

Fra regnorm til anakonda” af Søren Ekman (Kan lånes på biblioteket eller bestilles via www.saxo.com vejledende pris: 119 kr.)

 

Ikke i aften, skat” af Kirsten Ahlburg (Kan lånes på biblioteket eller bestilles via www.saxo.com vejledende pris 130 kr.)

 

Kvinder der elsker for meget” af Robin Norwood (Kan lånes på biblioteket eller bestilles via www.saxo.com vejledende pris 310 kr.)

 

Seksuel nydelse” af Margot Anand (Kan lånes på biblioteket eller bestilles via www.saxo.com vejledende pris 130 kr.)

 

Incest, en beretning om seksuelt misbrug af børn” af Birgit Johansen (Kan lånes på biblioteket eller bestilles via www.saxo.com vejledende pris 85 kr.)

 

I kærlighedens vold” af Henrik Munkholm (kan bestilles som e-bog via www.saxo.com vejledende pris 85 kr.)

 

I alt løber litteraturen op i ca. 1.100 kr. (Her skal medregnet forsendelse).

 

 

 

 

 

Hvorfor ikke dele den med dine venner?

Share to Google Plus
« (Previous Post)