Mål og Vision

 

Center For Sexologisk Rådgivning uddanner Sexologiske Rådgivere og Parterapeuter. Uddannelsen udvikles løbende, så deltagere på uddannelsen får de absolut bedste redskaber, den nyeste viden og opdateret og kvalificeret undervisning. Personlig udvikling, metodetræning og supervision er vigtige elementer på uddannelsen.

 


Centerets vision er, at uddanne kompetente sexologiske rådgivere, terapeuter og parterapeuter, der fagligt som professionelt, kan rådgive og vejlede par og individuelle i at:

 

Mål og vision

- Opnå forståelse for egne handlinger og reaktioner.

- Tage ansvar for egen livssituation og blive på egen banehalvdel.

- Blive den bedste udgave af dem selv, ud fra et personligt perspektiv.

- Blive bevidste om egne behov og værdier og handle aktivt ud fra disse.

- Få indsigt i og forståelse for barndommen og dennes indflydelse på det voksne liv.

 

Behandleren skal ydermere være i stand til at:

 

- Beskrive dysfunktionel adfærd, leveregler og kognition.

- Forklare dynamikken i parforhold og baggrunden for partnervalg.

- Fungere som mægler ved konflikthåndtering og konfliktløsning.

- Forklare baggrunden for følelsesmæssig afhængighed og medafhængighed.

- Kunne støtte og udfordre den enkelte i den personlige udvikling og indsigt.

 

Den sexologiske rådgiver skal desuden kunne undervise i:

 

- Pubertet, den seksuelle udvikling og identitetsdannelse

- Forelskelse, parforhold og den første gang.

- Sundhed, kultur, værdier og normer.

- Kønssygdomme, prævention, abort og anatomi

- Påvirkning og indvirkning af følelser, samspil, respekt og grænser.

- Vold og seksuelle overgreb.

 

Visionen er ydermere at fastholde de høje krav og standarden omkring Center For Sexologisk Rådgivning, således at deltagere såvel som klienter, er garanterede en høj faglig og teoretisk kvalitet, som understøttes af egenskaber der bygger på rummelighed, empati, tillid og kompetence.

 

Center For Sexologisk Rådgivning er mere end bare en uddannelsescentral. Center For Sexologisk Rådgivning har en mission, en mission, der involverer mange mennesker, både på og uden for centeret.  Mennesker, som beskæftiger sig med det sexologiske område, det terapeutiske arbejde, uddannelse og efteruddannelse, formidling, debatter og etik og moral.

 

Missionen handler om, at sprede det budskab der hedder, at seksualitet og kærlighed hænger uløseligt sammen, og at flere aspekter er væsentlige, når man beskæftiger sig med de 2 områder. Centeret og de tilknyttede er af den overbevisning, at en god sælger kan sælge sand i Sahara, men at en god sælger også kan drive rovmord på de 2 livsvigtige temaer, når man som fagperson adskiller de 2 aspekter af tilværelsen. – Derfor har Centeret fokus på, at samle de fagpersoner, som med respekt for faget og emnerne, arbejder sig hen imod en ligeværdig, respektfuld og livsgivende tilgang, som støtter mennesker i deres dybereliggende behov og drømme, som i de fleste tilfælde handler om, at skabe nære, trygge og tillidsfulde relationer, uanset vedkommendes seksuelle præference.

 

Centeret arbejder ud fra følgende 6 værdier:

 

- Kompetence

- Ligeværdighed

- Indlevelse

- Engagement

- Nysgerrighed

- Troværdighed

 

Værdierne knytter sig dels til det terapeutiske arbejde, men også til fagligheden som helhed. – At man i det terapeutiske arbejde holder sig inden for sit eget kompetenceområde, og med respekt for det enkelte individ, henviser til andre fagpersoner, i de tilfælde hvor det skulle være nødvendigt. Samtidig spiller det en stor rolle, at man i det terapeutiske arbejde, er bevidst om sin autoritet som behandler, og derfor altid sikrer sig, at man tager udgangspunkt i klientens ønsker og behov, og på ingen måde overfører egne holdninger, overbevisninger, erfaringer eller mål, på sin klient. Som et godt forbillede, bør man altid udvise engagement og troværdighed, ligesom indlevelse og empati er uundværlige egenskaber. – Men værdierne knytter sig også i høj grad til andre fagpersoner. Flere sexologiske uddannelser er spiret frem, og blandt nyuddannede sexologer knyttet til de forskellige uddannelsesinstitutioner, er der stor intern konkurrence og kritisk tilgang, og det ønsker Centeret at lave om på. – Om ikke andet, så ønsker centeret i hvert fald at være med til at skabe et stort tværfagligt samarbejde, som knytter de forskellige behandlere sammen, da overbevisningen er, at vi sammen står stærkest.

 

Centerets overbevisning er, at der skal være plads til forskellige behandlere, inden for det samme område, fordi målgruppen er så stor, og behandlerne gerne skulle nå ud til hver et hjørne i den danske befolkning. – Men helt overordnet er centerets holdning, at dette ikke handler om, at sprænge befolkningens grænser og heller ikke handler om, at skabe større fokus på seksualiteten som et adskilt område. Tværtimod handler det om, som autoritet, at hjælpe befolkningen til at leve i overensstemmelse med deres dybeste værdier, som i de fleste tilfælde omhandler langt væsentligere ting, end den seksuelle udfoldelse alene.

 

Som behandler inden for det sexologiske område, kræver det altså en viden om dybereliggende områder, således at behandleren ikke symptombehandler på overfladiske problemstillinger. Den sexologiske behandler har et stort ansvar i sit terapeutiske arbejde. Uden indsigt i udviklings-, tilknytnings- og relationsteorierne, vil det være svært at arbejde med klienten på en indsigtsfuld og meningsgivende måde, hvorved det nemt kan blive en henkastet rådgivning, baseret på overfladiske målsætninger, uden nogen bemærkelsesværdig og langvarig effekt. Derfor råder Center For Sexologisk Rådgivning alle sexologiske behandlere til at supplere med kurser og uddannelser, der har relevans for det terapeutiske arbejde.

 

 

Det etiske udgangspunkt.

 

Set med etiske øjne, bør alle mennesker anerkendes i deres seksualitet. Alle mennesker bør opleve kærligheden og mærke seksualitetens glæder. Alle mennesker, uanset baggrund, køn eller overbevisning, bør have ret til og mulighed for, at udleve sine seksuelle præferencer, uden moralprædiken eller fordømmelse. I overensstemmelse med Centerets værdier, bør dette foregå i et samspil med følelser, grænser, gensidighed, tillid og tryghed. At anerkende den enkeltes seksualitet, alene på baggrund af de seksuelle oplevelser, stemmer ikke overens med Centerets værdier, der lægger vægt på det enkelte individs grundlæggende behov for at være elsket og accepteret.

 

Oplevelser, erfaringer og livsvisdom kommer af de ting mennesket gennem livet beskæftiger sig med, og helt overordnet rummer Centeret alle individers oplevelser og erfaringer, så længe de ikke støder, forulemper eller overskrider andre menneskers grænser. Centeret anerkender den enkeltes ret til at træffe selvstændige beslutninger, der imødekommer vedkommendes egen seksualitet, også når de udleves med andre, der ønsker at indgå i disse. – Men Centerets tilknyttede medarbejdere vil til hver en tid spørge ind til de grundlæggende årsager til valg og beslutninger, der knytter sig til den problematik, vedkommende henvender sig med. Ligesom behandleren bør nå til en dybere forståelse for klientens reelle ønsker, drømme og behov. – Dette foregår uden fordømmelse, hån eller negligering, men med nysgerrighed, empati og rummelighed.

 

Med udgangspunkt i seksualundervisningen, der berører emner som seksualitet, familieliv og relationer, er målet at oplyse og vejlede børn og unge i en alderssvarende retning, hvor de opnår størst mulig forståelse og indsigt i livets mange facetter, kærlighedens aspekter og seksualitetens mangfoldighed, i et omfang som er væsentligt for deres respektive alder. Målet er desuden at undervise børn og unge i selvværd, overgreb, grænser og rummelighed, således at de har de bedste forudsætninger for at skabe sunde og varme relationer, både i gruppen og i de nære relationer. – Og ikke mindst, er bevidst om Internettets faldgruber, om mediernes påvirkning, om fantasi og virkelighed, og kærlighed på godt og ondt.

 

© Center For Sexologisk Rådgivning ©

 

 

 

 

Hvorfor ikke dele den med dine venner?

Share to Google Plus