Senfølgerne af seksuelle overgreb

medafhængig, sexologiskole

Følgerne af seksuelle overgreb er mange, uanset om de har fundet sted i eller uden for familien, har været kontinuerlige, sporadiske eller blot er forekommet en enkelt gang. I de helt nære relationer, spiller de en særlig rolle, fordi seksualiteten lider under store svigt. Begreber som nærhed, tillid og tryghed er betydningsfulde i et parforhold, men kan være svære at integrere hos mennesker som har været udsat for overgreb.

 

Det er fundamentalt for alle, at seksualiteten udvikles i barne- og ungdomsårene og at denne skaber grobund for at danne sunde, udviklende og respektfulde relationer, men hvis denne forceres af andre, vil det få stor indflydelse på personens syn på sig selv, vedkommendes seksualitet og ikke mindst, tilliden til andre mennesker. Selvværdet påvirkes, hvorfor usikkerhed, jalousi og negative tanke- og handlemønstre kan spille en stor rolle i et parforhold. Og netop selvværdsproblemer og manglende tillid til nære relationers hensigter og motiver, kan gøre det svært at være i sunde parforhold. Samtidig kan personens egne motiver i forhold til de seksuelle relationer være usunde og skadelige, hvis de bliver et våben til at opnå kærlighed, anerkendelse eller opmærksomhed.

 

I de fleste tilfælde vil begrebet kærlighed være et misforstået fænomen, som på grund af den manglende tillid til omverdenen, mere handler om at beskytte sig selv og fylde sig selv, uanset om det er konstruktivt eller destruktivt, med følelsen af at være accepteret, hvilket dog sjældent går efter hensigten, da man kan have en tendens til at søge drama, brud, sorg eller smerte. Hovedsageligt fordi man ikke stoler på, at man har fortjent kærligheden, og ikke stoler på folks reelle hensigter og fordi man samtidig ikke er i stand til at skelne mellem sund og usund kærlighed.

 

Senfølgerne af seksuelle overgreb spiller både ind psykisk, seksuelt, fysisk og socialt:

 

Psykiske og seksuelle senfølger:

Udover en lang række følgevirkninger som depression, angst, selvskade etc., kan en tidligere krænket person opleve, at et parforhold medfører flashbacks, ikke mindst hvis disse har været fortrængt. Det kan komplicere muligheden for at have et velfungerende og sundt seksuelt forhold til sin partner, fordi det kan vække angst og danne koblinger mellem overgrebsperson og partner. Samtidig vil manglende tillid til partnerens intentioner skabe konfliktfyldte forhold, fordi man som tidligere krænket kan have en lang række forventninger, som partneren ikke er i stand til at indfri. De mentale huller der opstår når man har været udsat for overgreb, forsøger man at få fyldt gennem sit parforhold, hvorfor partneren afventes at fylde vedkommende med ubetinget kærlighed og opmærksomhed, som han eller hun alligevel ikke er i stand til at modtage, da det kan være svært at forholde sig til kærligheden i nye afstøbninger. Det skaber grobund for jalousi, angst og usikkerhed, som det kan være svært at sætte ord på. Men helt ambivalent kan en tidligere krænket samtidig have svært ved at sige fra og sætte grænser, hvilket kan resultere i, at denne selv er utro. Det kan ske på baggrund af følger som sex- og kærlighedsafhængighed, eller det kan være et udtryk for, at de grænseløse tilstande ikke gør det muligt for vedkommende at takke nej til et seksuelt tilbud.

 

Mange tidligere krænkede har ofte et ambivalent forhold til og syn på sex, da dette på baggrund af de tidligere krænkelser, ikke er et gensidigt ønske eller behov, men mere er noget man leverer, i ønsket om at være elsket og accepteret. Derfor er den seksuelle udfoldelse mere en rolle man påtager sig, end en tilstand man er i. Seksualiteten bliver i højere grad en kappe man tager på, end en integreret del af én, da den sjældent bruges som en tilstand der forstærker kærlige relationer, men mere udnyttes til at skabe kærlige relationer. Samtidig har overgreb betydning for, hvordan man anskuer kærlighed. Ingen børn har nogensinde glædet sig over de krænkelser de blev udsat for, men har måske lært, at ved at give efter for de seksuelle overgreb, var der noget godt i vente. Det kunne være ros, anerkendelse, opmærksomhed eller gaver. Som voksen spiller det en stor rolle, da sex på samme måde bliver en vare der leveres, i håbet om, at man efterfølgende har noget godt i vente. Hvis disse behov ikke indfries i voksenlivet, kan det have stor betydning for personen, som måske på den baggrund tænder og slukker for sin seksualitet, afhængig af, om disse behov bliver indfriet.

 

En tidligere krænket kan desuden opleve at svinge mellem ekstrem sexlyst, til ingen sexlyst. Igen et udtryk for, at der liggere dybere motiver til grund for det seksuelle behov. For mange kan det være nemmere at være seksuelt aktiv i begyndelsen af et forhold, fordi det her handler om at fange og vedligeholde partnerens interesse, hvorimod det kan være svært at bevare den seksuelle lyst når forholdet er fast, fordi der nu ligger nogle andre følelser på lur, som vedkommende skal forsøge at håndtere eller skjule. Det kan være angsten for at miste eller angsten for at blive forladt.

 

Fysiske senfølger:

Den krænkedes alder og overgrebenes karakter spiller en rolle for en række af de fysiske senfølger. Et lille barn der udsættes for blot et enkelt overgreb kan få ødelagt sit underliv. Derfor er det ikke svært at forestille sig, at et barn, der udsættes for gentagne overgreb, vil opleve mange smertefulde tilstande, også i voksenlivet. For mange har det derfor haft betydning for, om vedkommende overhovedet kunne indgå i seksuelle relationer. Mange kæmper med seksuelle dysfunktioner, som manglende evne til at opnå orgasme, hvorimod andre mekanisk kan føre sig selv til orgasme, både alene og/eller sammen med en partner. For nogen kan det skabe fysisk ubehag, når underlivet bliver berørt, fordi det ligeledes kan give flashbacks. En kvindelig klient fortalte, at hun ikke som voksen kunne modtage oralsex, fordi hun hver gang hun forsøgte det med en partner, så sin far for sig. Oralsex gav hende derfor ubehagelige sammentrækninger i maveregionen, kvalme og hovedpine. Omvendt kunne hun tvangsonanere når hun var alene, og ambivalent tænke hun på overgrebene imens. Hun forbandt altså oralsex med overgreb, hvorfor oplevelsen af partnerens forsøg på at give hende oralsex, ligeledes blev et overgreb.

 

Andre lider af vaginisme, som er ufrivillige sammentrækninger i musklerne i den ydre del af skeden. Sammentrækningerne gør det umuligt for personen at indføre noget i skeden. For nogen kan det være alt fra en tampon til en penis, ligesom det kan være smertefuldt at få foretaget en gynækologisk undersøgelse. For de fleste er smerterne tæt forbundet til psyken. Smerterne opstår altså som følge af de tanker eller forestillinger man gør sig omkring kønsdelene. Det kan være angsten for om noget går i stykker, om skeden er stor nok til at penis kan være der eller det kan være som følge af tanken om hvor vidt sex er syndigt eller forbudt. Dog skal det siges, at vaginisme også kan være et udtryk for at der er tale om en betændelsestilstand i skeden eller i de ydre kønsorganer.

 

Men de fysiske følger behøver dog ikke at være centreret omkring kønsdelene. Andre oplever at et tungekys kan føles som et kvælningsforsøg, fordi de som børn oplevede at en krænker pressede sin tunge ind i vedkommendes mund. Andre føler ubehag, når deres bryst bliver berørt, fordi det også i nogle tilfælde har været en del af de seksuelle overgreb. Især brystvorterne kan være særligt sensitive, således at det kan være smertefuldt, hvis disse bliver berørt. En klient fortalte, at det føltes som stikkende nåle, når nogen nulrede hendes brystvorter. For andre igen kan det være noget så simpelt, som at give et kram, at holde om hinanden, tantekysse eller holde i hånd. For nogen kan denne nærhed være ambivalent, fordi den måske tidligere medførte krænkelser, som barnet ikke var i stand til at sige fra overfor. For andre kan det være modstand overfor fysisk nærhed, fordi det bliver en måde at beskytte sig selv fra eventuelle krænkere og samtidig hjælper dem til at holde ubehagelige tanker eller følelser på afstand.

 

Sociale senfølger:

Også socialt er der en lang række senfølger af seksuelle overgreb. For nogen kan det være svært at knytte tætte relationer. Simpelthen fordi tilliden ikke er til stede. Man kan komme til at tillægge mange mennesker negative hensigter, ligesom man kan isolere sig, for at undgå at nogen skal opdage, at man måske ikke er værd at elske. Mange der har oplevet seksuelle krænkelser har samtidig oplevet at have mange skiftende sexpartnere, da det seksuelle samspil på baggrund af overgrebene har spillet en særlig rolle. Det var jo igennem sex, at man opdagede hvad der var attraktivt ved én som person. Og netop det seksuelle kan derfor spille en central rolle. Så central, at nogen vælger at lade sig prostituere, fordi de lærte, at sex var noget der vækkede interesse hos andre, og at vedkommende på den måde kunne blive bekræftet i, at have noget at byde på. Men prostitution kan foregå på mange plan. Også gennem deciderede byttehandler, hvor sex bliver noget man tilbyder, på lige fod med en kop kaffe. Årsagen er, at man ofte mister ejerskab over sin egen seksualitet, hvis man tidligere er blevet krænket. Og derfor er den ikke noget man værner om eller nødvendigvis deler med få udvalgte. Som tidligere krænket kan seksualiteten samtidig have en gennemsyrende rolle, som gør det svært, ikke at være flirtende eller italesættende om netop sex. For nogen bliver det en måde at tiltrække sig opmærksomhed, og for udenforstående kan det virke grænseoverskridende, når en person ikke viser respekt for andres forhold til seksualitet. Men for de fleste er det en tillært adfærd, som vedkommende ikke er bevidst om, og som det derfor kan være nødvendigt at påpege. Andre reagerer dog helt anderledes. For dem bliver seksualitet noget yderst tabubelagt, ikke mindst på baggrund af de trusler, som en eventuel krænker har fremført.

 

Fælles for senfølgerne af overgreb er, at man ofte udvikler et fjendsk forhold til sig selv, sine følelser og sit eget selvbillede. For de fleste tager det mange år, at arbejde sig hen til en forståelse for egne følelser, og ikke mindst adfærd, som har været resultatet af de overgreb, man har været udsat for. Overgrebene kan nemlig samtidig være grobund for mange destruktive handlinger på vejen til at blive voksen, hvor misbrug, kriminalitet eller promiskuøs adfærd har forstærket det negative selvbillede, og derfor samtidig bliver en fortsættelse af forsøget på at fortrænge de overgreb man har været udsat for, især hvis man, som mange gør, føler sig ansvarlig, eller delvist ansvarlig for dem.

 

Tidlige overgreb har desuden den følgevirkning, at mange ubevidst indleder forhold til typer, som ligeledes har en krænkende adfærd. Det er altså ikke ualmindeligt, at en tidligere krænket person senere vil finde en krænkende person. Dog kan typen af krænkelser have forskellige forklædninger, således at de enten er verbalt nedsættende, er voldelige eller ligeledes er krænkende af seksuel karakter. En tidligere krænket person kan samtidig opleve at have sværere ved at kende sin egen seksuelle identitet, hvorfor deres seksuelle cv kan strække sig langt fra sexdating, skiftende seksualpartnere, swingerklubber, prostitution, til s/m og andre seksuelle præferencer, som for de flestes vedkommende, alt sammen er en måde at lære sin egen seksuelle identitet at kende på, gennem et fortsat destruktivt mønster.

 

De fleste mennesker, som tidligere har været udsat for seksuelle overgreb, finder det nødvendigt at gå i terapi, ikke mindst når de indleder et parforhold, som de ønsker skal holde. Der er mange ting der skal læres, bl.a. at kommunikere, mærke følelser, accepterer og at udtrykke dem. Men også seksualiteten skal defineres og fornemmes på nye, sunde og udviklende måder. For de fleste er det en lang rejse, men jeg har endnu ikke oplevet, at det ikke har været hele rejsen værd.

 

 

 

Hvorfor ikke dele den med dine venner?

Share to Google Plus