Ansøgning og eksamination

Optagelse på uddannelsen

 

Der er ansøgningsfrist den 1. december 2013

 

Ansøgningen skal sendes til:

 

kontakt@cfsr.dk

 

I din ansøgning bedes du komme omkring følgende:

 

- Alder, status og motivation
– Uddannelsesmæssig baggrund
– Erhvervsmæssig baggrund
– Mål med uddannelsen

 

Du skal være fyldt 25 år for at kunne blive optaget på uddannelsen.

 

Kvote 1: Ansøgere med anden relevant uddannelse har fortrinsret. – Det gælder pædagoger, lærere, fysioterapeuter, sygeplejersker og andre ansøgere med anden alternativ uddannelse, der ønsker efteruddannelse, supplerende uddannelse eller andet.

 

Kvote 2: Ansøgere uden anden relevant baggrund bedes ansøge på kvote 2. Du bedes redegøre for din uddannelsesmæssige baggrund, din erhvervsmæssige erfaring samt din motivation for at søge ind på uddannelsen. Du bedes venligst medsende kopi af uddannelsesbeviser.

 

Visionen er, at uddanne teoretisk og fagligt kompetente rådgivere, med fokus på det hele menneske, som kan give en professionel indlevende og udviklende rådgivning, indenfor emnerne: selvudvikling, kærlighed, seksualitet, parforhold og kommunikation.

 

Uddannelsen henvender sig til alle med interesse for sexologi, relationer, personlig udvikling, kommunikation, terapi og metode. – Stiller du store krav til dit uddannelsessted, så anbefaler vi dig at tage din uddannelse ved Center For Sexologisk Rådgivning.

 

Eksamination

Undervejs på uddannelsen skal deltageren bestå en skriftlig delopgave. Afslutningsvis skal deltageren udarbejde en skriftlig hovedopgave på 15 sider, som skal forsvares ved en mundtlig fremlæggelse. Under den mundtlige eksamination vil den studerende desuden blive stillet en række spørgsmål, med udgangspunkt i den primære litteratur. Eksamen evalueres med bestået/ikke bestået, og når du har bestået både den skriftlige og mundtlige eksamen, vil du efterfølgende modtage dit certifikat.

Bliver du syg, har du naturligvis mulighed for at komme til sygeeksamen. – Det kræver en lægeerklæring, som du selv skal betale. Består du ikke din eksamen, har du ligeledes mulighed for en re-eksamen uden yderligere omkostninger. – Dumper du denne, koster det efterfølgende 500 kr. pr. re-eksamen.

Undervejs på uddannelsen vil der desuden være flere skriftlige modulopgaver. Du kan ikke dumpe på modulerne, med mindre du bryder din tavshedspligt, har mere end 10 % fravær pr. semester eller vurderes uegnet på uddannelsen. I tilfælde af at du vurderes uegnet, vil du naturligvis få dine penge tilbage. Dog trækkes der 15.000 kr. for det første semester, som dækker udgifter for egenterapi, supervision og administration.

- Modulopgaverne har til hensigt at skabe et målrettet og personligt forløb, som hjælper dig til at pege på styrker og svagheder… – Uden modulopgaverne ville det nemlig ikke være muligt at vurdere, hvor stærk du er i modulernes pensum. – Modulopgaverne har ligeledes til hensigt at styrke dig i din personlige fremtræden, dine skriftlige færdigheder og dine kommunikative evner.

 

Vil du vide mere om indholdet på uddannelsens mange moduler? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og få tilsendt en uddybende beskrivelse.


 

  

 

 

 

Hvorfor ikke dele den med dine venner?

Share to Google Plus