Primær litteraturliste på uddannelsen

 

Primær Litteraturliste på uddannelsen til Sexologisk Rådgiver og Parterapeut

 

På uddannelsen vil du få udleveret følgende:

 

- Kompendiet: Psykologiens historie

Kompendiet “Psykologiens historie” strækker sig overforskellige psykologiske retninger, deres grundlæggere, efterfølgere og konkrete metoder udtrukket af de forskellige retninger. Kompendiet gennemgår alt fra udvikling, identitet, forsvarsmekanismer, læring, intelligens, socialisering, konformitet, selvværd og selvtillid, angst, sorg, krise, stress, coping og meget meget mere.

 
- Kompendiet: Sexologi

Kompendiet “Sexologi” strækker sig over seksualitetens historie,  sexologiens grundlæggere, seksuel udvikling og identitet, anatomi, kønsforskelle, seksuelle præferencer, pubertet, graviditet, singleliv, parforhold, kærlighed, forelskelse, alderdom, handicap og seksualitet, passion og lyst, overvægt, normalitet, afvigelse, seksuelle dysfunktioner, vold, seksuelle overgreb, porno, prostitution, dramatrekanten, de 5 kærlighedssprog og meget meget mere.

 
- Kompendiet: Sundheds- seksualundervisning og familiekundskab

Kompendiet “Sundheds-seksualundervisning og familiekundskab” strækker sig over børns udvikling, sociale arenaer, daginstitutionens indflydelse, familieforhold, herunder opdragelsesstil og skilsmisse, sammenbragte familier og dysfunktionelle familier, anbragte børn og unge, sprog, kultur og kommunikation, legefællesskaber, inklusion og eksklusion, pubertet, prævention og kønssygdomme, seksualundervisning og meget meget mere.

 

 

E-bøgerne:

 

“Hvad er vold”

E-bogen “Hvad er vold” går i dybden med forskellige former for vold, herunder materiel, økonomisk, psykisk, fysisk og seksuel vold. Den beskriver former for eskalerende vold, vold mod voksne og vold mod børn. Den går i dybden med signaler på og følger af vold. Den henviser til hjælpeinstanser og meget meget mere.

 

 

“Forebyggelse af seksuelle overgreb”

E-bogen “Forebyggelse af seksuelle overgreb” beskriver forskellige former for overgreb, bl.a. Grooming, incest og pædofili. Den beskriver tegn og signaler på overgreb mod børn og unge, ligesom den går i dybden med skadevirkninger af seksuelle overgreb. Den beskriver “det gode beredskab”, det juridiske perspektiv og forskellige grader af senfølger i voksenlivet. E-bogen henviser derudover til forskellige centre for mennesker der har været udsat for seksuelle overgreb.

 

 

“Leveregler og Tankefejl”

E-bogen “Leveregler og Tankefejl” går i dybden med de tre dysfunktionelle leveregler, herunder accept-levereglen, præstations-levereglen og kontrol-levereglen. Den beskriver de 12 typiske tankefejl, og forskellige straf- og belønningssystemer. E-bogen beskriver desuden forskellige roller i den dysfunktionelle familie og meget meget mere.

 

 

“Seksuelle dysfunktioner”

E-bogen Seksuelle dysfunktioner” går i dybden med dysfunktioner hos henholdsvis mænd og kvinder, heriblandt for tidlig sædafgang, præstationsangst, manglende lyst og manglende evne til at opnå orgasme. Bogen beskriver derudover effekten og nødvendigheden af bækkenbundsøvelser, det seksuelle samspil og meget meget mere.

 

 

“Din guide til konkrete terapeutiske metoder”

E-bogen “Din guide til konkrete terapeutiske metoder” beskriver forskellige former for terapeutiske retninger. Bl.a. Coaching,  spørgeteknik og identifikation af motivation og forhindringer. Den beskriver The Work af Byron Katie, herunder projektion, ansvarsbevidsthed og håndtering af negative tanker. Den beskriver kognitiv terapi, herunder identifikation af basale antagelser, aflæring af negative leveregler, tankejournal og huskekort. Den beskriver skyggearbejdet, herunder vores medfødte selv og skyggen, loven om tiltrækning og meget mere. Den beskriver den narrative terapi, herunder eksternalisering, positionskort, bevidning og meget meget mere.

 

 

den personlige rejse

 

Derudover vil du på uddannelsen få udleveret et personligt arbejdshæfte, som du skal arbejde med i forbindelse med din personlige udvikling. Arbejdshæftet hedder “Den personlige rejse”. Og består af 86 sider der har til hensigt at styrke din personlige refleksion, forståelse for egne reaktioner, handlemønstre og meget meget mere.

 

 

Center For Sexologisk Rådgivning har copyright på kompendier, E-bøger og arbejdshæfte.

 

 

Derudover er følgende en del af den primære litteratur på uddannelsen:

 

 

Litteraturliste

 

 

 

 

Hvorfor ikke dele den med dine venner?

Share to Google Plus