Moduloversigt

 

Du kan vælge om du vil tage en 2-årige uddannelse som giver dig titlen Sexologisk Rådgiver, LifeCoach og Kognitiv terapeut – eller du kan vælge om du vil tage den 2 ½ årige årige uddannelse som både giver dig titlen som Sexologisk Rådgiver, LifeCoach, Kognitiv terapeut og Parterapeut. 

 

Tilmelder du dig vores nyhedsbrev
kan du få tilsendt en uddybende
beskrivelse af uddannelsens
moduler direkte til din mail.


 

1. semester

1. semester består af en personlig udviklingsrejse. For at kunne komme videre i uddannelsesforløbet, er det nødvendigt, at du har gennemgået et personligt forløb, som består af 10 sessioner hos en ekstern terapeut. Egenterapien er inkluderet i uddannelsens pris, hvorfor centeret henviser til de terapeuter, der er indgået aftale med. Derudover er det  et krav, at du arbejder seriøst og målrettet med det personlige arbejdshæfte ”Den personlige rejse”, som består af 86 sider der har til hensigt at skabe refleksion og bevidsthed om dig selv, dine overbevisninger, din adfærd og dine tanker. Samtidig skal du i løbet af det første semester have deltaget i 5 samtalegrupper 3 timer. Samtalegrupperne har til formål at styrke dig i din personlige udvikling og samtidig introducere dig for nogle af de redskaber der benyttes i supervisions-sammenhænge.

 

2. semester

2. semester består af 4 moduler á 3 dages undervisning, 8 videolektioner, 10 træningsgrupper og 3 samtalegrupper á 3 timer. Du undervises i konkrete terapeutiske metoder, får dem integreret og træner dem, med udgangspunkt i egne udviklingspunkter. Du lærer at bruge metoderne på dig selv og andre. Modulerne ligger med 6 ugers mellemrum fra fredag til søndag i dagtimerne. Metoderne veksler mellem Narrativ terapi, Kognitiv terapi og Imagoterapi. Derudover Trækkes der på elementer fra Coaching, kommunikation og konfliktløsning og skyggearbejde. Metoderne trænes løbende gennem det videre uddannelsesforløb.

 

3 semester

 

Tredje semester består af 4 moduler á tre dages undervisning, seks videolektioner, to samtalegrupper á tre timer og fem træningsgrupper á tre timer. På dette semester vil psykologien blive gennemgået, bl.a. personligheds-, social-, sundheds- og kognitionspsykologien. Her introduceres flere store psykologiske grundlæggere og teoretikere, ligesom der lægges vægt på begreber og deres betydning. Her kan bl.a. nævnes identitet, læring, relationer, emotioner, sorg, kriser, selvværd, selvtillid, forsvarsmekanismer, stress, coping og meget mere. Semesteret tager udgangspunkt i det hele menneske.

 

Semesteret afsluttes med en delprøve, som skal bestås, for at kunne gå videre til fjerde semester.

 

Delprøven består af 2 dele. En multiple choice test og en case-del. Opgaverne er ikke de samme, hvorfor hver deltager vil få en individuel opgave stillet. Opgaven sendes via mail og hver deltager har 5 timer til at besvare og returnere opgaven.

 

4 semester

 

Fjerde semester består af 4 moduler af tre dages undervisning, seks videolektioner, frem træningsgrupper á tre timer og tre samtalegrupper á tre timer. Derudover vil er på dette semester være fire studieture der ligger i forlængelse af undervisningsdagene. Formålet med studieturene er at give deltagerne indblik i seksualitetens mangfoldighed. På dette semester gennemgås sexologi som studium, sexologiens grundlæggere og sexologiens historie. Derudover får deltageren en grundig introduktion til seksualitet i forskellige livsfaser, seksuelle præferencer, mangfoldighed, overgreb og meget meget mere.

 

På dette semester skal du påregne en del gruppearbejde. Mellem hvert modul skal deltagerne i grupper udarbejde skriftlige opgaver, der dokumenterer at deltageren har fået en teoretisk og praktisk viden og forståelse. Opgaverne skal dokumentere med navn, hvem der har skrevet de forskellige afsnit i opgaven.

 

Efter fjerde semester skal du bestå en skriftlig og mundtlig eksamen. Den bedømmes af en intern og ekstern censor med bestået/ikke bestået.

 

Den skriftlige opgave skal dokumentere at deltageren har en teoretisk, analytisk og praktisk viden. Opgaven skal indeholde en tydelig kildehenvisning og litteraturliste. Emner til den skriftlige opgave vil blive gennemgået på det sidste modul. I forbindelse med den mundtlige eksamen vil deltageren desuden blive stillet en række spørgsmål, der retter sig mod uddannelsens pensum.

 

Deltageren vil modtage sit certifikat med posten efter ca. 2 uger. Har man ikke bestået, har man mulighed for at gå til re-eksamen uden beregning.

 

Ønsker du overbygningen som Parterapeut?

 

5. semester

 

5. semester består af 4 moduler á 3 dages undervisning og 6 træningsgrupper.

 

Her tages der udgangspunkt i konkrete redskaber til det parterapeutiske arbejde, kommunikation, konflikthåndtering, konfliktløsning, hændelser og underliggende temaer, faresignaler, Imago-match, forelskelsens kemi, parforholdets grundlæggende værdier, det bevidste parforhold, kærlighedssprog, hverdagens udfordringer, traditioner og forventninger, spejling, validering og empati, afvisning, forsvar og angreb. Der undervises ligeledes i tavshedspligt, klientkontakt, opstart af egen virksomhed og meget mere.

 

Semesteret afsluttes med en skriftlig case-opgave der tager udgangspunkt i et parterapeutisk forløb. Den evalueres med bestået/ikke bestået.

 

 

 

 

Hvorfor ikke dele den med dine venner?

Share to Google Plus