sexologisk Rådgiver og Parterapeut

sexologuddannelse – sexolog-uddannelse – sexolog uddannelse

2 1/2 årig Sexologisk Rådgiver og parterapeut-uddannelse

 

Sexologisk Rådgiver uddannelse, sexolog-uddannelse

 

 

  • Drømmer du om en titel som sexologisk Rådgiver, parterapeut, LifeCoach og Kognitiv teraput?
  • Rummer du empati, situationsfornemmelse og indlevelse?
  • Er du god til at lytte og forholde dig reflekterende over for dig selv og andre?
  • Er du villig til at arbejde med dig selv, tage ansvar for egen læring og udvikle dig personligt?
  • Kan du prioritere din tid, så både egenterapi, træningsgrupper og litteratur vægtes højt?
  • Og er du engageret, motiveret og vil vide ”hvorfor” og ”hvordan”?

 

 

Hvis du kan svare ja til et eller flere af disse spørgsmål, så er denne uddannelse med garanti noget for dig!

 

 

Uddannelsen lægger vægt på følgende:

 

Din personlige udvikling; Du gennemgår et individuelt terapiforløb hos en ekstern terapeut, ligesom du arbejder i et personligt arbejdshæfte, der tager udgangspunkt i dine tanker, dine forståelser og dine overbevisninger og i forbindelse med det, deltager du i superviserede samtalegrupper. Under hele forløbet arbejdes der med dine udviklingspunkter, ligesom trænings- og studiegrupper sætter fokus på egen udvikling og indsigt.

 

Seriøsitet og fleksibilitet; Uddannelsen har sine egne kompendier, E-bøger, arbejdshæfter med mere, ligesom uddannelsen byder på nær- og fjernundervisning, der giver dig mulighed for at tilrettelægge dele af studiet så det passer ind i dit liv og din hverdag. – Det gør uddannelsen fleksibel, uden at det dog betyder at der svækkes på seriøsitet eller faglighed.

 

Træning af metode; Uddannelsen lægger vægt på metodetræning, så du lærer at bruge de forskellige metoder og føler dig tryg ved dem. Træningsgrupperne er obligatoriske og gennemføres både med og uden supervisor. Og så tager de udgangspunkt i egne udviklingspunkter, således at egenterapien fortsat spiller en stor rolle.

 

Højt fagligt niveau; Uddannelsen byder på mange forskellige undervisere, med hver deres kompetenceområder. Underviserne har både faglig og praktisk erfaring og ønsker at give de studerende ved Center For Sexologisk Rådgivning de bedste redskaber til det terapeutiske arbejde.

 

Personlige bidrag for øget viden; Jo mere deltagerne byder ind med på uddannelsen, jo større indsigt vil deltagerne få i forskellige familiedynamikker, baggrunde, overbevisninger og reaktionsmønstre. Det forventes derfor, at deltagerne engagerer sig og deltager aktivt med udgangspunkt i egne temaer og personlige erfaringer og ikke mindst erhvervsmæssige erfaringer, hvorfor der naturligvis er tavshedspligt på uddannelsen.

 

Metoder

Derudover undervises deltagerne i faresignaler (optrapning, nedvurdering, negativ fortolkning, tilbagetrækning), kommunikation, konflikthåndtering, spørgeteknik, konflikttrappen, coaching, skyggearbejde og mindfulness.


tidspunkt

 

(4 gange i løbet af 4 semester skal du påregne ekstra timer fredag eller lørdag til studieture)

 

Der er fuld forplejning på uddannelsen. - Morgenmad mellem 8.30-9.00, frokost mellem kl. 12.00-13.00 og kage om eftermiddagen.

 

 

 

Træningsgrupper

Træningsgrupperne varetages af uddannelsesstedets vejledere og har til fordel at styrke brugen af de metoder der undervises i undervejs på uddannelsen. Træningsgrupperne tager udgangspunkt i deltagernes egne udviklingspunkter, således at der er fokus på gruppeterapi og personlig udvikling.

 

Træningsgruppernes formål

- At styrke deltagerne i det terapeutiske arbejde
– At træne de præsenterede metoder og integrere nødvendige færdigheder
– At arbejde med aktuelle problematikker og have fokus på personlig udvikling
– At hente inspiration til at udfylde den terapeutiske rolle
– At udfordre egne tanke- og handlemønstre
– At finde udviklingspunkter i eget liv og tage ansvar for dem
– At udvikle og skabe et bredt register af terapeutiske redskaber

 

Træningsgrupperne ligger som regel onsdag aften, afhængig af din gruppe og den tilhørende vejleder. – Grupperne bliver opdelt i starten af hvert semester. Du følger den samme gruppe i hvert semester, men ikke nødvendigvis gennem hele uddannelsen. – Nogle af grupperne vil foregå over Skype.

 

Samtalegrupper er en del af den personlige udvikling og foregår i grupper med maksimalt 6 deltagere. Samtalegrupperne ligger onsdag aften. Gruppeprocessen er en vigtig del af uddannelsen og vægtes derfor højt. Grupperne er faste for hvert semester, men ikke nødvendigvis for hele uddannelsen. Nogle af grupperne vil foregå over Skype.

 

I samtalegrupperne er der fokus på deltagernes egne udviklingspunkter. Samtalegrupperne superviseres af vejledere fra Center For Sexologisk Rådgivning og forløber over 3 timer pr. gang.

 

Individuel terapi

Egenterapi er en selvfølge, når man skal arbejde terapeutisk med andre mennesker. Ikke så sjældent vil mødet med klienten vække associationer til situationer i rådgiverens eget liv, og det er etisk korrekt, at man har trænet de færdigheder der er påkrævet, så det alene er klientens problematikker der er i fokus.

 

Samtidig er det en selvfølge, at rådgiveren sætter sin egen personlige indsigt og forståelse i højsædet og konstant er under kyndig supervision, så personlige oplevelser og situationer ikke får indflydelse på det terapeutiske arbejde. Det kalder vi den gode rollemodel.

 

Den individuelle terapi varetages af uddannede terapeuter og består af et forløb á 10 sessioner. Terapeuten har tavshedspligt, hvorfor du trygt kan arbejde målrettet med egne udviklingspunkter. – Dog skal terapeuten udarbejde et dokument, der bekræfter at du har gennemført alle de obligatoriske sessioner undervejs på uddannelsen. De 10 sessioner er indeholdt i uddannelsens pris. Overholder du ikke de planlagte aftaler eller melder afbud inden for 24 timer, vil du selv være forpligtet for at betale for det obligatoriske antal samtaler.

 

Video-lektioner

Videolektionerne giver dig mulighed for at tilrettelægge dele af undervisningen, så det passer bedst ind i dit liv. Lektionerne tager udgangspunkt i teoretiske emner og kommer til at ligge på Intranettet, som du vil få adgang til, når din betaling er gennemført. Videolektionerne er obligatoriske, og følger hvert modul. Videolektionerne viser desuden hvordan de forskellige metoder bruges i praksis.

 

Studieture

Studiebesøgene giver et praktisk indblik i nogle af de emner, der præsenteres på uddannelsen. Studiebesøgene er ment som et supplement til uddannelsen med det formål, umiddelbart efter hvert studiebesøg, at lægge op til en spændende og åben debat om mangfoldigheden. Studiebesøgene vil som regel ligge i forlængelse af undervisningsmodulerne, uden for undervisningsregi.

 

 

 

Hvorfor ikke dele den med dine venner?

Share to Google Plus